Fastigheter

Aktivt Njutbart AB äger och förvaltar industrifastigheten Huddinge, Segeltorp, Mossen 6 i Segeltorps industriområde.
Hyresgästen är XL-BYGGPARTNER AB.

Aktivt Njutbart AB är delägare i Lastberget Fastigheter AB som äger och förvaltar industrifastigheten Huddinge, Segeltorp, Mossen 1 i Segeltorps industriområde. Hyresgäster är AB Henriksbergs Verkstäder samt XL-BYGGPARTNER AB.